mada 4Przyrodnicy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” (członek Polskiego Komitetu Krajowego IUCN) dołączają do międzynarodowej ekspedycji naukowej, by zbadać i objąć ochroną prawną nowoodkryty pierwotny las na Madagaskarze. Będą badać nietoperze, porosty i mszaki.


Przyroda Madagaskaru niemal niknie w oczach. Kraj słynący z ogromnej różnorodności biologicznej w szybkim tempie traci swoje naturalne zasoby. Lasy są wycinane na drewno i węgiel drzewny, wypalane i zamieniane na prymitywnie uprawiane pola i pastwiska. Nic więc dziwnego, że wiele gatunków endemicznych dla tej wyspy znajduje się w najwyższych kategoriach zagrożenia na Czerwonej Liście IUCN. Unia i jej członkowie prowadzili i prowadzą na Madagaskarze wiele projektów ochronnych, badawczych i edukacyjnych. Np. ostatnio: „Wykorzystanie informacji o bioróżnorodności wód śródlądowych dla zapewnienia ich lepszej reprezentacji w systemie obszarów chronionych Madagaskaru”.
W ubiegłym roku niespodziewanie odkryto płat lasu pierwotnego, który skutecznie ukrył się przed ludzką zachłannością w zapomnianej dolinie. Jego dokładna lokalizacja jest na razie objęta tajemnicą. Rozpoczął się wyścig z czasem. Czy uda się objąć ten las ochroną prawną w formie rezerwatu lub parku narodowego, zanim odnajdą go zagraniczne firmy eksploatujące drewno lub ludzie poszukujący miejsca do wypasu zebu? Na Madagaskarze poza obszarami chronionymi wciąż praktykowana jest zasada, że właścicielem ziemi staje się ten, kto zacznie ją użytkować.

IMG 2930kb kopia
Pod koniec maja dwoje przyrodników z PTOP „Salamandra”, z doświadczeniem w prowadzeniu badań w tropikach, wyruszy z międzynarodowym zespołem naukowców, kierowanym, przez dr Particię Wright (znaną badaczkę lemurów, członka m.in. IUCN SSC Primate Specialist Group), by zinwentaryzować ten obszar. Efektem ekspedycji, prowadzonej w porozumieniu z władzami ochrony przyrody Madagaskaru, ma być zaplanowanie ochrony prawnej terenu. Naukowcy będę prowadzić prace nieodpłatnie, ale potrzebne są środki na niektóre koszty – np. sprzęt badawczy, którego część zostanie przekazana malgaskim przyrodnikom uczestniczącym w wyprawie. PTOP „Salamandra” rozpoczęła właśnie zbiórkę środków w systemie crowdfundingu za pośrednictwem portalu OdpalProjekt.pl. Tam można znaleźć bardziej szczegółowy opis oraz krótki filmik reklamowy. Zachęcamy do wsparcia (także przez propagowanie tej akcji). Nie codziennie trafia się okazja, by za niewielką sumę mieć swój osobisty wkład w poznawanie i ochronę skarbów tropikalnej przyrody!