IUCN Red ListOpracowanie i doskonalenie kryteriów oceny stopnia zagrożenia gatunków i typów siedlisk przyrodniczych, a nastenie dokonywanie oceny stanu poszczególnych taksonów i siedlisk w oparciu o te kryteria, to jedno ze sztandarowych działań IUCN, angażujące tysiące naukowców na całym świecie. Jego efektem są różnego rodzaju czerwone listy czy czerwone księgi. Stanowią one bezcenną pomoc dla praktyków ochrony przyrody oraz organów państwowych, odpowidzialnych za zachowanie naszego naturalnego dziedzictwa. Pozwalają m.in. trafniej oceniać zagrożenia i planować działania ochronne.

Przedstawiamy wstępne zestawienie znalezionych polskich czerwonych list, czerwonych ksiąg i innych podobnych opracowań, w których starano się wykorzystywać kryteria IUCN oceny stanu zachowania gatunków czy siedlisk. Zamieszczamy także linki do czerwonych list o zasięgu medzynarodowym, które objemują swoim zakresem także Polskę. Zestawienie to zapewne nie jest kompletne. Dla wielu pozycji brak ich wersji internetowych, a nawet strony wydawcy z opisem pozycji. Będziemy wdzięczni za wszelkie uzupełnienia tej listy. Można je przesyłać pod adres poczty elektroniczej naszego biura.

Listy międzynarodowe

Listy krajowe

Listy regionalne