Wybrane publikacje IUCN, w tym w szczególności mogące mieć znaczenie dla ochrony przyrody w Polsce lub realizowanej siłami polskich podmiotów:

Aktualne

Publikacje polskojęzyczne

Wybrane publikacje w innych językach

Zachęcamy do korzystania z Systemu Bibliotecznego IUCN, zawierającego bogate zasoby zdigitalizowanych publikacji wydanych nie tylko przez Unię