Gotowość merytorycznego wspierania prac Polskiego Komitetu Krajowego IUCN wyrazili następujący specjaliści z różnych dziedzin związanych z ochroną przyrody*:

Eksperci

Główne dziedziny (w kolejności alfabetycznej)

dr Jacek Antczak ornitologia
mgr inż. Wisław Bagiński ornitologia
dr Jacek Betleja ekologia zwierząt, ornitologia, turystyka i rekreacja

dr inż. Lech Buchholz

ekologia zwierząt, entomologia, leśnictwo, zoologia bezkręgowców

dr inż. Szymon Bzoma ornitologia

dr Mateusz Ciechanowski

chiropterologia, edukacja, ekologia zwierząt, teriologia

dr hab., prof. UG Jarosław Tomasz Czochański kształtowanie i ochrona krajobrazu, planowanie przestrzenne, sozologia, turystyka i rekreacja
dr inż. Piotr Ćwiertnia hodowla zwierząt, zoologia kręgowców
dr Piotr Dąbrowski turystyka i rekreacja

mgr inż. Artur Furdyna

ichtiologia

dr inż. Janusz Golski ekologia zwierząt, ichtiologia, rybactwo

dr hab. Piotr Górski

botanika, ekologia roślin, fitosocjologia, geobotanika

prof.dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak edukacja, socjologia
prof. dr hab. inż. Jerzy Marian Gutowski

ekologia zwierząt, entomologia, leśnictwo, zoologia bezkręgowców

dr Waldemar Heise botanika, ekologia krajobrazu, ekologia roślin, fitosocjologia
dr hab., prof. UWr Anna Jakubska-Busse botanika, ekologia roślin
mgr Joanna Jarosik ekologia zwierząt, planowanie przestrzenne
dr hab. inż. Bogdan Jaroszewicz botanika, ekologia roślin, leśnictwo
dr hab., prof. UW Edyta Jurewicz geologia

dr hab. Łukasz Kaczmarek

zoogeografia, zoologia bezkręgowców

dr hab. inż. Marcin Kadej

edukacja, ekologia zwierząt, entomologia, sozologia, zoologia bezkręgowców

dr Krzysztof Kasprzyk

chiropterologia, edukacja, ekologia zwierząt, teriologia, zoologia kręgowców

dr inż. Andrzej Kepel

chiropterologia, sozologia

dr hab. Paweł Koperski

ekologia zwierząt, entomologia, ichtiologia, statystyka, zoologia bezkręgowców

dr hab., prof. UW Wiktor Kotowski ekologia roślin

dr Sylwester Kraśnicki

hydrogeologia, hydrologia, melioracja

dr Dariusz Kubiak

lichenologia

dr Anna Kujawa

botanika, kształtowanie i ochrona krajobrazu, mykologia, sozologia

dr hab. Krzysztof Kujawa ekologia zwierząt, kształtowanie i ochrona krajobrazu, ornitologia

dr hab., prof. UJK Janusz Łuszczyński

botanika, ekologia roślin, geobotanika, mykologia

dr Robert Maślak herpetologia, hodowla zwierząt, teriologia, zoologia kręgowców

Henryk Mąka

sokolnictwo

dr inż. Robert Mysłajek chiropterologia, ekologia zwierząt, genetyka, teriologia, zoologia kręgowców
dr Zuzanna Nowak genetyka

mgr inż. Paweł Pawlaczyk

botanika, ekologia roślin, geobotanika, leśnictwo

dr Iwona Pawliczka

edukacja, ekologia zwierząt, hodowla zwierząt, ichtiologia, oceanografia, zoogeografia, zoologia kręgowców

dr Paweł Pawlikowski botanika, ekologia roślin, fitosocjologia, geobotanika

dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka

sozologia, edukacja

mgr Michał Polakowski ornitologia

dr Marek Przewoźny

edukacja, ekologia zwierząt, entomologia, zoogeografia, zoologia bezkręgowców

dr hab., prof. UKSW Jerzy Romanowski ekologia zwierząt, teriologia, zoologia kręgowców

dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka

ekologia roślin, leśnictwo, mykologia

dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

botanika, mykologia

dr hab., prof. UG Piotr Rutkowski botanika, edukacja, ekologia roślin, geobotanika
dr hab. prof. IBS PAN Krzysztof Schmidt ekologia zwierząt, teriologia, zoologia kręgowców
dr hab., prof. IOP PAN Nuria Selva Fernandez ekologia zwierząt
dr Agnieszka Sergiel ekologia zwierząt, etologia, hodowla zwierząt

dr Michał Skóra

ekologia zwierząt, ichtiologia, oceanografia, sozologia, zoogeografia

dr Wojciech Solarz

ornitologia, sozologia

dr hab., prof. US Zofia Sotek

botanika, ekologia roślin, fitosocjologia, geobotanika

dr hab., prof. US Małgorzata Stasińska

geobotanika, mykologia

mgr Michał Stopczyński

herpetologia

mgr Rafał Szkudlarek

chiropterologia, sozologia

dr hab., prof. UWr Krzysztof Świerkosz ekologia roślin, fitosocjologia, geobotanika

dr Kazimierz Walasz

ekologia zwierząt, kształtowanie i ochrona krajobrazu, ornitologia, sozologia, zoologia kręgowców,

mgr inż. Przemysław Wylegała ornitologia
dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz botanika

prof. dr hab. Zbigniew  Witkowski

ekologia zwierząt, entomologia, turystyka i rekreacja

dr Ewa Zgrabczyńska

ekologia zwierząt, hodowla zwierząt, teriologia, zoologia kręgowców

dr inż. Sławomir Zieliński edukacja, ekologia zwierząt, entomologia, leśnictwo

dr hab. Marcin Zych

botanika, edukacja, ekologia roślin, geobotanika


* Spis opracowano na podstawie zgłoszeń ekspertów. Nie należy go traktować jako potwierdzenia kompetencji i nie oznacza, że wymienione w nim osoby miały już możliwość udziału w naszych pracach. Autorzy poszczególnych opinii i ekspertyz będą wymieniani w tych dokumentach.