Działania IUCN Polska można wesprzeć na kilka sposobów:

Propagowanie informacji

Zapraszamy do zamieszczania w swoich serwisach linków do naszej strony, naszych banerów, odesłań do publikowanych przez nas aktualności (także na Facebooku i w innych mediach społecznościowych).

Podane przez nas aktualności można kopiować na swoich stronach internetowych, pod warunkiem podaniem źródła i zamieszczenia odsyłacza na naszą stronę.

Praca wolontaryjna

Aktualnie poszukiwane są przez nas nastęujące osoby, które byłyby zainteresowane udzieleniem nam nieodpłatnej pomocy:

  • eksperci z różnych dziedzin, gotowi wspomóc nas w opracowywaniu ekspertyz, opinii i innych specjalistycznych opracowań (zobacz formularz zgłoszeniowy eksperta)
  • przyrodnicy terenowi (osoby gotowe pomóc prywatnym właścicielom cennych przyrodniczo miejsc w inwentaryzacji ich walorów oraz planowaniu ochrony),
  • tłumacze (tłumaczenie publikacji, newsów, rezolucji IUCN, weryfikacja poprawności tłumaczeń pod względem słownictwa specjalistycznego),
  • osoby umiejące tworzyć i obsługiwać strony internetowe (do prowadzenia i rozwijania niniejszej strony),
  • przyrodnicy o zacięciu dziennikarskim i popularyzatorskim (pisanie artykułów do Aktualności na naszej stronie).

Wsparcie finansowe naszych działań

Obecnie możliwe jest wsparcie poprzez darowizny (ogólne lub ze wskazaniem konkretnego programu) oraz sponsoring. Ponieważ Polski Komitet Krajowy IUCN na razie nie ma odrębnej osobowości prawnej, wsparcie może być udzielane za pośrednictwem wskazanej przez nas polskiej organizacji członkowskiej IUCN.

Osoby zainteresowane pomocą zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.