IUCN ekspert logoZapraszamy specjalistów z wszelkich dziedzin powiązanych z ochroną przyrody do deklarowania gotowości merytorycznej pomocy Polskiemu Komitetowi Krajowemu IUCN. Można to zrobić poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Przesłanie zgłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu dotyczącego wsparcia eksperckiego Polskiego Komitetu Krajowego IUCN i oznacza potencjalną gotowość pomocy. Mamy zamiar korzystać z niej np. przy opracowywaniu opinii czy ekspertyz związanych z ochroną przyrody. Podjęcie się konkretnych prac będzie wymagało odrębnych ustaleń i każdorazowej, indywidualnej zgodny eksperta. Akceptacja zgłoszenia i umieszczenie w spisie ekspertów nie stanowi potwierdzenia kompetencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA EKSPERTA

DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE NA STRONIE
DANE DO WIADOMOŚCI IUCN Polska
OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dotyczącym wsparcia eksperckiego Polskiego Komitetu Krajowego IUCN i go apretuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb utrzymania kontaktu i współpracy z Polskim Komitetem Krajowym IUCN i jego organizacjami członkowskimi (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych Osobowych), w tym na wprowadzenie moich danych do bazy danych oraz na udostępnianie danych zawartych w pierwszych czterech polach formularza w publicznie dostępnym spisie ekspertów Polskiego Komitetu Krajowego IUCN.
Jednocześnie zgodnie z art.24 ust.1 cytowanej wyżej ustawy przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest PTOP „Salamandra”, jako organizacja prowadząca biuro Polskiego Komitetu Krajowego IUCN (adres podany na stronie), moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla wymienionych celów, przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania oznacza brak możliwości umieszczenia ich w bazie i nawiązania współpracy.


captcha
Powered by BreezingForms