wydra europejska Lutra lutra

kuna leśna Martes martes

kuna domowa Martes foina

tchórz zwyczajny Mustela putorius

tchórz stepowy Mustela eversmanni

gronostaj europejski Mustela erminea

łasica pospolita Mustela nivalis