tchórz zwyczajny Mustela putorius

tchórz stepowy Mustela eversmanni

gronostaj europejski Mustela erminea

łasica pospolita Mustela nivalis