mopek zachodni

tur leśny Bos primigenius

kozica północna Rupicapra rupicapra

muflon śródziemnomorski Ovis ammon

tarpan Equus gmelini

wydra europejska Lutra lutra

kuna leśna Martes martes

kuna domowa Martes foina

tchórz zwyczajny Mustela putorius

tchórz stepowy Mustela eversmanni