O nas

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy częścią Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), największej sieci działającej na rzecz ochrony przyrody na świecie. Zrzeszamy organizacje – członków IUCN – mające siedzibę na terenie Polski.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) jest wyjątkowym stowarzyszeniem członkowskim, zrzeszającym zarówno państwa i agencje rządowe, jak i organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i akademickie czy stowarzyszenia przedsiębiorców. Jest wiodącym dostawcą danych, analiz i ocen dotyczących ochrony przyrody dla sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Szerokie spektrum członków umożliwia IUCN pełnienie roli inkubatora i godnego zaufania źródła najlepszych praktyk, narzędzi i standardów międzynarodowych, umożliwiających łączenie ochrony przyrody z rozwojem społeczno-gospodarczym.

IUCN jest największą na świecie i najbardziej zróżnicowaną siecią na rzecz ochrony środowiska.
utworzona w 1948 roku > 1 400 organizacji i instytucji członkowskich> 18 000 ekspertówdziała w > 160 krajach

Działając wspólnie z wieloma partnerami i sponsorami, IUCN realizuje na całym świecie szeroki i zróżnicowany wachlarz projektów. Przedsięwzięcia te zmierzają do powstrzymania utraty siedlisk, odtwarzania ekosystemów i poprawy warunków życia ludzi.

IUCN jest wspierany przez działających społecznie ekspertów z różnych dyscyplin, pracujących w sześciu komisjach. Oceniają oni stan światowych zasobów przyrodniczych i służą Unii najlepszą aktualną wiedzą i radą w sprawach związanych z ochroną środowiska.

Komisja ds. Edukacji i Komunikacji Komisja ds. Polityki Środowiskowej, Ekonomicznej i Socjalnej Światowa Komisja ds. Prawa Środowiskowego
Komisja ds. Zarządzania Ekosystemami Komisja ds. Przetrwania Gatunków Światowa Komisja ds. Obszarów Chronionych

Siedziba władz IUCN znajduje się w Gland, w Szwajcarii, w jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska biurowców, jaki postawiono w Europie – Centrum Konferencyjnym IUCN.

Pełna nazwa IUCN, zgodnie ze szwajcarskim aktem rejestracyjnym, to UICN, Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), czyli Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Przyrodniczych. Jest ona jednak używana wyłącznie w dokumentach o charakterze prawnym lub mogących mieć prawne skutki. Nie jest ona używana do celów ogólnej komunikacji zewnętrznej czy wewnątrz organizacji.

Poznaj historię Polski w IUCN i IUCN w Polsce

Polska, reprezentowana przez władze rządowe, była jednym z zaledwie 18 państw założycieli Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Polski Komitet Krajowy IUCN

Komitet zaczął być formowany około 1995 roku. Formalnie został zarejestrowany przez władze IUCN 4 kwietnia 2003 roku.

Komitet funkcjonuje jako koalicja organizacji – członków IUCN mających siedzibę na terenie Polski. Obecnie w skład Polskiego Komitetu Krajowego IUCN wchodzą:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FDP-logo.png
Fundacja Dziedzictwo PrzyrodniczeFundacja WWF Polska Państwowa Rada Ochrony Przyrody Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Napisz do nas, aby zostać członkiem Polskiego Komitetu Krajowego IUCN.

Pierwszym przewodniczącym Polskiego Komitetu Krajowego IUCN był prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, a wiceprzewodniczącym dr Zbyszko Pisarski. Przez pierwsze lata funkcjonowania Komitet skupiał się na koordynowaniu współpracy polskich członków IUCN z centralą oraz na wspieraniu wymiany informacji i wiedzy między organizacjami i ekspertami (np. poprzez organizację konferencji naukowych).

Obecnie, wzorem komitetów krajowych z innych państw, prowadzimy działalność edukacyjną i ekspercką, a wkrótce planujemy rozpocząć realizację własnych przedsięwzięć, prowadzonych wspólnie przez członków krajowych Unii, także we współpracy z innymi podmiotami.

Komitet nie posiada odrębnej osobowości prawnej, a w obiegu formalnym na terenie Polski korzysta z osobowości prawnej swoich członków. Zasady funkcjonowania reguluje statut.

Zespół Polskiego Komitetu Krajowego IUCN

Komitet tworzą ludzie z pasją do przyrody, której poświęcają zarówno swoje życie zawodowe, jak i prywatny czas.

Fot. Ericka Ceballos
dr Andrzej Kepel – przewodniczący Komitetu

Pomysłodawca i prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. W ciągu ostatnich trzech dekad był powoływany do wielu ciał eksperckich i doradczych. Dla działaczy „Salamandry” i innych organizacji przyrodniczych jest tytanem pracy o niespożytej energii, który świetnie potrafi łączyć doświadczenie i wiedzę z tak pozornie odległych dziedzin jak przyroda, prawo czy matematyka.

Jeśli znajdzie wolny czas, żegluje, chodzi po jaskiniach, nurkuje, jeździ konno i na nartach. Znana jest również jego pasja fotograficzna.

Tomasz Pezold-Knežević – wiceprzewodniczący Komitetu

Ochroną przyrody zajmuje się zawodowo od dwóch dekad, włączając 12 lat doświadczenia międzynarodowego w pracy dla IUCN i WWF w Serbii, Albanii, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Mołdawii, Ukrainie, Naddniestrzu, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Grecji i Białorusi.

Obecnie, w Fundacji WWF Polska, koncentruje się na ochronie różnorodności biologicznej, zarządzaniu obszarami chronionymi, Obszarach Światowego Dziedzictwa UNESCO, współpracy transgranicznej w ochronie przyrody oraz budowaniu potencjału organizacyjnego biura WWF w Ukrainie.

Fot. Oskar Kulik

Nasi eksperci i ekspertki

Gotowość merytorycznego wspierania prac Polskiego Komitetu Krajowego IUCN wyraziło ponad 60 specjalistów i specjalistek z różnych dziedzin związanych z ochroną przyrody.

EKSPERCI I EKSPERTKI (kolejność alfabetyczna)GŁÓWNE DZIEDZINY
dr Jacek Antczakornitologia
mgr inż. Wisław Bagińskiornitologia
dr Jacek Betlejaekologia zwierząt, ornitologia, turystyka i rekreacja
dr inż. Lech Buchholzekologia zwierząt, entomologia, leśnictwo, zoologia bezkręgowców
dr inż. Szymon Bzomaornitologia
dr Mateusz Ciechanowskichiropterologia, edukacja, ekologia zwierząt, teriologia
dr hab., prof. UG Jarosław Tomasz Czochańskikształtowanie i ochrona krajobrazu, planowanie przestrzenne, sozologia, turystyka i rekreacja
dr inż. Piotr Ćwiertniahodowla zwierząt, zoologia kręgowców
dr Piotr Dąbrowskiturystyka i rekreacja
mgr inż. Artur Furdynaichtiologia
dr Andrzej Ginalskiobszary chronione, ochrona gatunkowa, administracja i prawo ochrony przyrody, ochrona obszarów morskich
dr inż. Janusz Golskiekologia zwierząt, ichtiologia, rybactwo
dr hab. Piotr Górskibotanika, ekologia roślin, fitosocjologia, geobotanika
prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczakedukacja, socjologia
prof. dr hab. inż. Jerzy Marian Gutowskiekologia zwierząt, entomologia, leśnictwo, zoologia bezkręgowców
dr Waldemar Heisebotanika, ekologia krajobrazu, ekologia roślin, fitosocjologia
dr hab., prof. UWr Anna Jakubska-Bussebotanika, ekologia roślin
mgr Joanna Jarosikekologia zwierząt, planowanie przestrzenne
dr hab. inż. Bogdan Jaroszewiczbotanika, ekologia roślin, leśnictwo
dr hab., prof. UW Edyta Jurewiczgeologia
dr hab. Łukasz Kaczmarekzoogeografia, zoologia bezkręgowców
dr hab. inż. Marcin Kadejedukacja, ekologia zwierząt, entomologia, sozologia, zoologia bezkręgowców
dr Krzysztof Kasprzykchiropterologia, edukacja, ekologia zwierząt, teriologia, zoologia kręgowców
dr inż. Andrzej Kepelchiropterologia, sozologia
dr hab. Paweł Koperskiekologia zwierząt, entomologia, ichtiologia, statystyka, zoologia bezkręgowców
dr hab., prof. UW Wiktor Kotowskiekologia roślin
dr Sylwester Kraśnickihydrogeologia, hydrologia, melioracja
dr Dariusz Kubiaklichenologia
dr Anna Kujawabotanika, kształtowanie i ochrona krajobrazu, mykologia, sozologia
dr hab. Krzysztof Kujawaekologia zwierząt, kształtowanie i ochrona krajobrazu, ornitologia
dr hab., prof. UJK Janusz Łuszczyńskibotanika, ekologia roślin, geobotanika, mykologia
dr Robert Maślakherpetologia, hodowla zwierząt, teriologia, zoologia kręgowców
Henryk Mąkasokolnictwo
dr inż. Robert Mysłajekchiropterologia, ekologia zwierząt, genetyka, teriologia, zoologia kręgowców
dr Zuzanna Nowakgenetyka
mgr inż. Paweł Pawlaczykbotanika, ekologia roślin, geobotanika, leśnictwo
dr Iwona Pawliczkaedukacja, ekologia zwierząt, hodowla zwierząt, ichtiologia, oceanografia, zoogeografia, zoologia kręgowców
dr Paweł Pawlikowskibotanika, ekologia roślin, fitosocjologia, geobotanika
dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadkasozologia, edukacja
mgr Michał Polakowskiornitologia
dr Marek Przewoźnyedukacja, ekologia zwierząt, entomologia, zoogeografia, zoologia bezkręgowców
mgr, prof. honorowy UP we Wrocławiu Radosław Ratajszczakekologia zwierząt, etologia, herpetologia, hodowla zwierząt, teriologia, zoogeografia, zoologia kręgowców
dr hab., prof. UKSW Jerzy Romanowskiekologia zwierząt, teriologia, zoologia kręgowców
dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszeckaekologia roślin, leśnictwo, mykologia
dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalskabotanika, mykologia
dr hab., prof. UG Piotr Rutkowskibotanika, edukacja, ekologia roślin, geobotanika
dr hab. prof. IBS PAN Krzysztof Schmidtekologia zwierząt, teriologia, zoologia kręgowców
dr hab., prof. IOP PAN Nuria Selva Fernandezekologia zwierząt
dr Agnieszka Sergielekologia zwierząt, etologia, hodowla zwierząt
dr Michał Skóraekologia zwierząt, ichtiologia, oceanografia, sozologia, zoogeografia
dr Wojciech Solarzornitologia, sozologia
dr hab., prof. US Zofia Sotekbotanika, ekologia roślin, fitosocjologia, geobotanika
dr hab., prof. US Małgorzata Stasińskageobotanika, mykologia
mgr Michał Stopczyńskiherpetologia
mgr Rafał Szkudlarekchiropterologia, sozologia
dr hab., prof. UWr Krzysztof Świerkoszekologia roślin, fitosocjologia, geobotanika
dr Kazimierz Walaszekologia zwierząt, kształtowanie i ochrona krajobrazu, ornitologia, sozologia, zoologia kręgowców
mgr inż. Przemysław Wylegałaornitologia
dr hab. Joanna Zalewska-Gałoszbotanika
prof. dr hab. Zbigniew Witkowskiekologia zwierząt, entomologia, turystyka i rekreacja
dr Ewa Zgrabczyńskaekologia zwierząt, hodowla zwierząt, teriologia, zoologia kręgowców
dr inż. Sławomir Zielińskiedukacja, ekologia zwierząt, entomologia, leśnictwo
dr hab. Marcin Zychbotanika, edukacja, ekologia roślin, geobotanika

Spis opracowano na podstawie zgłoszeń ekspertów i ekspertek. Nie należy go traktować jako potwierdzenia kompetencji i nie oznacza, że wymienione w nim osoby miały już możliwość udziału w naszych pracach. Autorzy poszczególnych opinii i ekspertyz będą wymieniani w tych dokumentach.