Jak możesz pomóc

JAK MOŻESZ POMÓC

Propagowanie informacji

Zapraszamy do zamieszczania na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych linków do naszej strony, naszych banerów, odesłań do publikowanych przez nas aktualności. Aktualności można kopiować w swoich serwisach internetowych pod warunkiem podaniem źródła i zamieszczenia linku do naszej strony.

Wolontariat

Poszukujemy osób, które byłyby zainteresowane udzieleniem nam nieodpłatnej pomocy:

  • eksperci i ekspertki z różnych dziedzin, gotowi wspomóc nas w opracowywaniu ekspertyz, opinii i innych specjalistycznych opracowań
  • przyrodnicy terenowi – osoby gotowe pomóc prywatnym właścicielom cennych przyrodniczo miejsc w inwentaryzacji ich walorów oraz planowaniu ochrony,
  • tłumacze – tłumaczenie publikacji, newsów, rezolucji IUCN, weryfikacja poprawności tłumaczeń pod względem słownictwa specjalistycznego,
  • przyrodnicy o zacięciu dziennikarskim i popularyzatorskim (pisanie artykułów do aktualności na naszej stronie).

Wsparcie finansowe

Możliwe jest wsparcie działalności Polskiego Komitetu Krajowego IUCN poprzez darowizny (ogólne lub ze wskazaniem konkretnego programu) oraz sponsoring. Regularne lub jednorazowe wpłaty można przekazywać na specjalne konto (tytuł przelewu: „darowizna PKK IUCN”):

85 1020 4900 0000 8002 3401 8608

Ponieważ Komitet nie posiada odrębnej osobowości prawnej, rachunek jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” (PTOP „Salamandra”). Osoby zainteresowane pomocą zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu.

Przekaż 1,5% podatku na działalność Polskiego Komitetu Krajowego IUCN. Biuro Komitetu prowadzi Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Podaj w formularzu PIT następujące dane:

numer KRS PTOP „Salamandra”: 0000117212

cel szczegółowy: PKK IUCN

Zostań ekspertem IUCN

Zapraszamy specjalistów i specjalistki z wszelkich dziedzin powiązanych z ochroną przyrody do deklarowania gotowości merytorycznej pomocy Polskiemu Komitetowi Krajowemu IUCN.

Poprzez wypełnienie poniższego formularza można zadeklarować gotowość merytorycznej pomocy Polskiemu Komitetowi Krajowemu IUCN. Zachęcamy ekspertów i ekspertki z wszelkich dziedzin powiązanych z ochroną przyrody do zgłaszania się do nas. Przesłanie zgłoszenia wymaga akceptacji regulaminu.

Z zadeklarowanej pomocy chcielibyśmy korzystać np. przy opracowywaniu opinii czy ekspertyz związanych z ochroną przyrody. Podjęcie się konkretnych prac będzie wymagało odrębnych ustaleń i każdorazowej, indywidualnej zgodny specjalisty / specjalistki. Akceptacja zgłoszenia i umieszczenie w spisie ekspertów nie stanowi potwierdzenia kompetencji.

Wspierają nas

Sprawdź, kto wsparł działalność Polskiego Komitetu Krajowego IUCN w ciągu ostatniego roku.

Europejskie Biuro Regionalne IUCNPTOP „Salamandra”Fundacja WWF PolskaFavnaFundusz Żubra

Osoby, firmy i instytucje, które chciałyby wesprzeć naszą działalność, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem.