Biblioteka

BIBLIOTEKA

Na stronie prezentujemy publikacje i opinie IUCN, czerwone listy dotyczące Polski oraz polecane publikacje innych podmiotów.

Publikacje i opinie IUCN

Prezentujemy wybrane publikacje i opinie IUCN, w szczególności mogące mieć znaczenie dla ochrony przyrody w Polsce lub realizowane siłami polskich podmiotów.

Czerwone listy

W tej sekcji znajdziecie czerwone listy dotyczące Polski w podziale na listy międzynarodowe, krajowe i regionalne.

Polecamy

Rekomendujemy polskojęzyczne publikacje, dotyczące ochrony przyrody.