Publikacje i opinie

Publikacje i opinie IUCN

Prezentujemy opinie, a także wybrane publikacje IUCN, w szczególności mogące mieć znaczenie dla ochrony przyrody w Polsce lub realizowane siłami polskich podmiotów.

Zachęcamy do korzystania z Systemu Bibliotecznego IUCN, zawierającego bogate zasoby zdigitalizowanych publikacji wydanych nie tylko przez Unię.

Aktualne publikacje

Publikacje polskojęzyczne

  • Organic Farming in an Enlarged European Union as the Opportunity for Development of Rural Areas. Proceedings of the Conference (2002, PL, EN, DE)
  • Programy rolno-środowiskowe – instrument ekologizacji rolnictwa (2002)
  • Walory przyrodnicze użytków rolnych i sposoby ich ochrony na przykładzie Zielonych Płuc Polski w latach 1997-1999 (2001)
  • Rozwój obszarów wiejskich. Integracja ochrony przyrody z polityką rolną (2001)

Wybrane publikacje w innych językach

Opinie IUCN

Opinie Polskiego Komitetu Krajowego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.