Polecamy

Polecamy

Rekomendujemy polskojęzyczne publikacje, dotyczące ochrony przyrody

W Polsce pojawia się wiele wartościowych publikacji dotyczących przyrody i jej ochrony. Na tej stronie informujemy o szczególnie cennych pozycjach. Zastrzegamy, że nieobecność publikacji na liście nie świadczy o jej negatywnej ocenie. Będziemy stopniowo poszerzać to zestawienie.

Wydawców zainteresowanych umieszczeniem publikacji w spisie zapraszamy do przesłania wersji elektronicznej (ewentualnie linku) lub drukowanej do biura Komitetu, w celu dokonania oceny. W pierwszej kolejności zamieszczane będą informacje o tych publikacjach, które są w całości nieodpłatnie dostępne w Internecie i które w naszej ocenie są szczególnie wartościowe. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umieszczenia linku do publikacji bez podania przyczyny.

Jak Twój głos może uratować Twój las? (2018, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i WWF Polska)

Dobre praktyki utrzymania rzek (2017, WWF Polska)