Rekomendujemy m.in. następujące polskojęzyczne publikacje, dotyczące ochrony przyrody:

 

W Polsce pojawia się wiele wartościowych publikacji dotyczących przyrody i jej ochrony. Na tej stronie mamy zamiar informować o szczególnie cennych pozycjach. Zastrzegamy, że nieobecność publikacji na powyższej liście nie świadczy o jej negatywnej ocenie. Będziemy stopniowo poszerzać to zestawienie. Wraz z jego rozwojem zapewne będziemy wprowadzać podział tematyczny.

Wydawców zainteresowanych umieszczeniem publikacji w spisie zapraszamy do przesłania wersji elektronicznej (ew. linku) lub drukowanej do biura Komitetu, w celu dokonania oceny. W pierwszej kolejności zamieszczane będą informacje o tych publikacjach, które są w całości nieodpłatnie dostępne w Internecie i które w naszej ocenie są szczególnie wartościowe. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umieszczenia linku do publikacji bez podania przyczyn.