Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) jest wyjątkowym stowarzyszeniem członkowskim, zrzeszającym zarówno jednostki rządowe, jak i te reprezentujące społeczeństwo obywatelskie. Dostarcza ona organizacjom sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego wiedzę oraz narzędzia, umożliwiające łączenie ochrony przyrody i rozwoju gospodarczego.

Utworzona w 1948 IUCN jest obecnie największą na świecie i najbardziej zróżnicowaną siecią na rzecz ochrony środowiska, wykorzystującą wiedzę, zasoby i zasięg ponad 1300 organizacji i instytucji członkowskich z ponad 160 krajów. Należą do niej państwa i agencje rządowe, duże i małe organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i akademickie, a także stowarzyszenia przedsiębiorców. Jest wiodącym dostawcą danych, analiz i ocen dotyczących ochrony przyrody. Szerokie spektrum członków umożliwia IUCN pełnienie roli inkubatora i godnego zaufania źródła najlepszych praktyk, narzędzi i standardów międzynarodowych w tej dziedzinie.

Działając wspólnie z wieloma partnerami i sponsorami, IUCN realizuje na całym świecie szeroki i zróżnicowany portfel projektów ochronnych. Przedsięwzięcia te zmierzają do powstrzymania utraty siedlisk, odtwarzania ekosystemów i poprawy warunków życia ludzi.

IUCN jest wspierany przez ponad 14 500 działających społecznie specjalistów z różnych dyscyplin, pracujących w wymienionych niżej sześciu komisjach. Oceniają oni stan światowych zasobów przyrodniczych i służą Unii najlepszą aktualną wiedzą i radą w sprawach związanych z ochroną środowiska.

 

Komisja ds. Edukacji i Komunikacji
(Commission on Education and Communication, CEC)
Ponad 1300 członków

 


Komisja ds. Polityki Środowiskowej, Ekonomicznej i Socjalnej
(Commission on Environmental, Economic and Social Policy, CEESP)
Około 1465 członków

 

Światowa Komisja ds. Prawa Środowiskowego
(World Commission on Environmental Law, WCEL)
Około 800 członków

 

 

 

 


Komisja ds. Zarządzania Ekosystemem
(Commission on Ecosystem Management, CEM)
Około 1000 członków

 

 


Komisja ds. Przetrwania Gatunków
(Species Survival Commission, SSC)
Około 7500 członków

 


Światowa Komisjia ds. Obszarów Chronionych
(World Commission on Protected Areas, WCPA)
Około 1300 członków

 

Siedziba władz IUCN znajduje się w Gland, w Szwajcarii, w jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska biurowców, jaki postawiono w Europie – Centrum Konferencyjnym IUCN.

Pełna nazwa IUCN, zgodnie ze szwajcarskim aktem rejestracyjnym, to UICN, Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), czyli Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Przyrodniczych. Jest ona jednak używana wyłącznie w dokumentach o charakterze prawnym lub mogących mieć prawne skutki. Nie jest ona używana do celów ogólnej komunikacji zewnętrznej czy wewnątrz organizacyjnej.

Więcej informacji o IUCN można znaleźć na oficjalnej stronie Unii: www.iucn.org.