W roku 1928 w Brukseli powstało Międzynarodowe Biuro Współpracy w dziedzinie Ochrony Przyrody. Wśród jego pomysłodawców i założycieli byli między innymi: prof. Władysław Szafer, Walery Goetel i Michał Siedlecki. Po II wojnie światowej Biuro to zostało przekształcone w założoną w 1948 r. Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Wśród członków założycieli IUCN były między innymi: polski Rząd, PROP, LOP, PTP im. Kopernika, PTL, PTG, PTZool i PTT (patrz niżej). Co ciekawe, Polska (reprezentowana przez władze rządowe) była jednym z zaledwie 18 państw założycieli Unii (jedynym z ówczesnego Bloku Wschodniego). W imieniu Rządu deklarację przystąpienia podpisali: K. Sembrat, W. Brzeziński, W. Goetel i S. Jarosz.

W latach 1948-1952 prof. Władysław Szafer był członkiem Światowej Rady IUCN – jako przedstawiciel Europy. W latach 1996-2004 funkcję tę pełniła dr Anna Kalinowska. Przedstawiciele polskich członków IUCN uczestniczyli w wielu organizowanych przez IUCN Światowych Kongresach Ochrony Przyrody (podczas których odbywały się także Walne Zjazdy Unii) oraz innych konferencjach i kongresach. Kilkudziesięciu ekspertów z Polski bierze udział w pracach komisji eksperckich Unii. Z końcem roku 2016 do komisji tych należało 55 polskich specjalistów z różnych dziedzin.

Do tej pory przez IUCN przewinęło się 20 polskich członków. Szesnastu z nich utraciło członkostwo (dwóch członków już nie istnieje). Niestety, obecnie Polska należy do bardzo nielicznej grupy państw w Europie i dość nielicznej na świecie, które nie mają w IUCN swojego członka z kategorii A (organy i agendy rządowe).

W przeszłości do Unii należały następujące jednostki w Polski (w nawiasie podano okres przynależności):

W roku 1993 powstała Fundacja IUCN Poland, początkowo działająca m.in. jako krajowe biuro IUCN na Polskę, a od 1998 do 2008 prowadząca w Warszawie Biuro IUCN dla Europy Centralnej. Realizowała ona samodzielne projekty i opublikowała wiele wydawnictw. Obecnie ani to Biuro, ani Fundacja nie istnieją, a Polska podlega pod Europejskie Biuro Regionalne IUCN w Brukseli.

Współcześnie (rok 2019) do IUCN należy 4 członków mających swoje siedziby w Polsce. Wszyscy są zgłoszeni jako członkowie z kategorii B – organizacje pozarządowe. Są to:

Polski Komitet Krajowy IUCN założony ok. roku 1995, a formalnie uznany przez władze IUCN w 2003 r. tworzą wszyscy obecni polscy członkowie Unii.