12 grudnia 2016 r. w gościnnych murach Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich członków IUCN. Zdecydowali oni o reaktywowaniu działalności Polskiego Komitetu Krajowego IUCN.

Polski Komitet Krajowy IUCN został powołany w połowie lat 90. XX wieku. Jednak według dokumentacji władz IUCN, do jego oficjalnego uznania doszło dopiero w 2003 roku. Po kilku latach pracy Komitet w praktyce zawiesił działalność. Obecnie większość polskich członków Unii uznało, że warto ją wznowić.

Podczas spotkania przyjęto nowy statut (dopasowany do współczesnych uregulowań Unii) oraz wybrano władze Komitetu. Przewodniczącym został dr Andrzej Kepel z PTOP „Salamandra”, a wiceprzewodniczącym dr Wojciech Jankowski z PTPP „pro Natura”. Członkowie Komitetu zdecydowali, że jednym z jego pierwszych działań ma być utworzenie strony internetowej oraz zorganizowanie spotkania, na które zostaną zaproszeni – poza przedstawicielami organizacji członkowskich, także polscy eksperci z komisji tematycznych IUCN. Podczas spotkania zostaną wypracowane główne zadania i plan pracy na rok 2017 i rozpocznie się dyskusja na temat strategii działalności w dłuższej perspektywie. Spotkanie ma się odbyć do około połowy marca. Zdecydowano także, że jednym z pilnych zadań jest rozpoczęcie budowy zaplecza merytorycznego Polskiego Komitetu, poprzez utworzenie listy ekspertów z różnych dziedzin, gotowych do wspierania go swoją radą.

Więcej informacji znajduje się w oficjalnym sprawozdaniu ze spotkania.

Share: